Tietosuojaseloste

Tietosuojalausekkeen alkuperäinen kieli: Suomi.

Yrityksellemme on tärkeää, että voit varata ja ostaa meiltä palveluitamme turvallisin mielin – luottaen siihen, että suojaamme yksityisyyttäsi. Palveluidemme tarkempi sisältö on saatavissa yrityksemme verkko- ja/tai Facebook-sivuiltamme taikka suoraan henkilökunnaltamme.

Palveluidemme vuoksi tallennamme sinusta henkilötietoja. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Saat halutessasi tietoja siitä:

 • Millaisia tietoja käsittelemme?
 • Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?
 • Kuinka kauan säilytämme tietoja?- Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?
 • Mihin tietoja siirretään?
 • Mihin tietoja luovutetaan?
 • Miten tiedot suojataan?
 • Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?
 • Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

 

1.MILLAISIA TIETOJA KÄSITTELEMME?

Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

•Asiakastiedot (kuluttaja): Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot,varaukset, viestit, palautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

•Asiakastiedot (yritys): Yritys,yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite,puhelinnumero, osoitetiedot, varaukset, viestit, palautteet ja yhteydenotot,suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

 

Saamme tietojasi suoraan sinulta ajanvarauksen tai tilauksen yhteydessä tai muun yhteydenoton kautta.

 

2.MIHIN TARKOITUKSIIN TIETOJA KÄYTÄMME JA MIKÄ ON KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE?

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

 • Palveluiden toteuttaminen: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka olet varannut tai tilannut. Emme voi mahdollistaa varauksen tekemistä, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen.
 • Markkinointi: Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen. Oikeutetun etumme perusteella käytämme tietoja puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin.
 • Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöäasiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisenvelvoitteen noudattamiseen.

 

3.KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJA?

Säilytämme tietoja pääsääntöisesti 12 kuukautta viimeisimmän varauksen tai käyntisijälkeen.Tämän ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiinniin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikälikieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedonkiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamallatarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaatietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesipoistamista.Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

 

4.MILLAISIA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA REKISTERÖIDYLLÄ ON?

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn::

•Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeustarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme,täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset,puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

•Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot,joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella,ottamalla yhteyttä sinua palvelleeseen henkilöön tai asiakaspalveluumme.

•Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit millointahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten.

•Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuuoikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kunarvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm.silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloinkäsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojenpaikkansapitävyyden.

•Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen millointahansa ottamalla yhteyttä sinua palvelleeseen henkilöön tai asiakaspalveluummetaikka muilla erikseen tarjotuin keinoin.

•Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasion käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevanlainsäädännön vastaisesi.

 

5.MIHIN TIETOJA SIIRRETÄÄN?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin,että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jossiirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojanriittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen jakäsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

6.MIHIN TIETOJA LUOVUTETAAN?

Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaistenedellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.•Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli oletantanut siihen suostumuksesi. •Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemmeliiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näidenneuvonantajille.•Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansilleosapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavienperimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateenlaatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

7.MITEN TIEDOT SUOJATAAN?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojensuojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

 

8.VOIDAANKO TÄHÄN TIETOSUOJALAUSEKKEESEEN TEHDÄ MUUTOKSIA?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 25.5.2018 EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi.

 

9.MIHIN VOIT OTTAA YHTEYTTÄ?

Kaikissa tätä asiakirjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä sinua palvelleeseenhenkilöön tai asiakaspalveluumme. Tarkemmat yhteystiedot löydät verkko- ja/taiFacebook-sivuiltamme.